• จัดทำโดย : คุณเอ เพิ่มพงศ์ (Alexa)
• เว็บไซต์ : http://www.zealzonecafe.com
• Email : alexa@zealzonecafe.com
• MSN : permpongc@hotmail.com

• ระบบสร้างไฟล์ registry อัตโนมัติสำหรับเปลี่ยน Port เกมส์ DotA

  • กำหนดค่า
  หมายเลข port เริ่มต้น : Ex : 7001
  หมายเลข IP เริ่มต้น : Ex : 192.168.0.101
  จำนวน : Ex : 20
   
   
  [ แจ้งปัญหาการใช้งาน คลิ๊กที่นี่ ]

ประโยชน์
- ช่วยประหยัดเวลาในการเปลี่ยน port เกมส์ DotA ของเครื่องลูก
   ( ลองนึกภาพว่าท่านมีเครื่อง 100 เครื่อง แล้วต้องไปนั่งเปลี่ยน port ทีละเครื่อง - -* โอ้วววว!!! แม่เจ้า)
- ไม่ต้องเสียเวลาสร้างไฟล์ registry ด้วยตัวเอง, ซึ่งท่านจะต้องแก้ไขหมายเลข port จากเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสิบหก ทีละไฟล์

วิธีการใช้
- กำหนดหมายเลข port เริ่มต้น ( หมายเลข port ของ DotA ที่จะกำหนดให้เครื่องแรก ) เช่น : 7001
- กำหนดหมายเลข IP ของเครื่องแรก เช่น : 192.168.0.101
- จำนวนเครื่องที่ท่านมี เช่น : 20
- ผลลัพธ์ที่ได้ คือ Link สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ registry จำนวน 20 ไฟล์, ซึ่งเริ่มจาก port 7001, 7002, 7003, . . . จนถึง 7020
- เมื่อโหลดครบทุกไฟล์แล้ว ให้นำไปติดตั้งในเครื่องลูกแต่ละเครื่อง (ตามหมายเลข) ด้วยการดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์