ผลงาน Utilities ฟรี ๆ บางส่วนของเรา

 
 
     
      ผลงาน Utilities ให้ใช้งานฟรี โดย ZELZONECAFE.COM หากว่าท่านใดโหลดไปใช้แล้วรู้สึกดี และอยากช่วย support ทีมงานวิจัยและพัฒนาของเรา ท่านสามารถทำได้โดยโอนเงินบริจาคตามกำลังศรัทธามาที่
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ เพิ่มพงศ์  เชาวน์รุ่งเมธี
 • หมายเลขบัญชี 628 - 2 - 04375- 9

      ทางทีมงาน ZEALZONECAFE.COM จะพยายามคิดค้นสิ่งดี ๆ มีคุณภาพใหม่ ๆ มานำเสนอให้ท่านอย่างดีที่สุด ขอบคุณครับ

 
• ZealZoneCafe Utilities V2.15 SemiFull for ClarkConnect •


เพิ่มเมนู Log Viewer ใช้ในการค้นหาข้อมูล Log ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น:- วัน เวลา และ ไอพี

 
• ZealZoneCafe Utilities V2.1 for ClarkConnect •


เพิ่มเมนู Client Manager ใช้ตรวจสอบ Bandwidth+Output Interface ของเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่อง
เพิ่มเมนู Log Viewer ใช้ในการค้นหาข้อมูล Log ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น:- วัน เวลา และ ไอพี

ปรับปรุงเมนู Clear cache ของ Frox และ Squid ให้สามารถเลือก eth interface ได้
และสามารถเลือกได้ว่าต้องการ clear cache ใน RAM ด้วยหรือไ่ม่

Full Version is coming soon...

sample download click here

 
• ZealZoneCafe Utilities V2.0(Stable) for ClarkConnect •


โปรแกรมช่วย clear cache, และตรวจสอบการส่งข้อมูลของเครื่องลูกข่าย สำหรับ ClarkConnect
เพิ่มเมนูใหม่ Advance IP Monitor, File Manager, และ Service Manager

 
 
• ZealZoneCafe Netstat-nat Installer V1.0 for ClarkConnect •
 
 


โปรแกรมช่วยลง Netstat-nat แบบไม่ต้องทำการ compile
ใช้ดูสถานะการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องของเรา กับเครื่องปลายทางว่ามี IP และ Port ใดบ้าง
เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เ่ช่น:- การปรับแต่งโค๊ด iptables ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 
     
 
• ZealZoneCafe โค๊ดแยกเน็ต-เกมส+LoadBalance อัตโนมัติ ไม่จำกัดจำนวนสาย V1.0 •
 
 


โค๊ด iptables ที่มีความยืดหยุ่นสูง
ท่านสามารถกำหนดจำนวนสายที่ท่านมีทั้งหมด, จำนวนเส้นเน็ต, จำนวนเส้นกมส์ ตามความต้องการ
เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต และหอพัก เป็นอย่างมาก

 
     
 
• ZealZoneCafe No-ip Installer V1.0 for ClarkConnect •
 
 


โปรแกรมช่วยติดตั้ง No-ip บนเครื่อง Linux Server แบบไม่ต้องทำการ compile
ทำให้สามารถทราบหมายเลข IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ได้ทุกเวลาที่ต้องการ