• จัดทำโดย : คุณเอ เพิ่มพงศ์ (Alexa)
• เว็บไซต์ : http://www.zealzonecafe.com
• Email : alexa@zealzonecafe.com
• MSN : permpongc@hotmail.com

• ระบบสร้าง Batch ไฟล์อัตโนมัติสำหรับเปลี่ยน IP + DNS + ComputerName

  • กำหนดค่า
  ชื่อเครื่อง : * Ex : ต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร, อักขระที่ใช้ได้ a-z A-Z 0-9
  เลขเครื่องเริ่มต้น : * Ex : 001 ( ตัวเลขเท่านั้น )
  Home page เริ่มต้น : Ex : http://www.google.co.th
 
  หมายเลข IP เริ่มต้น : * Ex : 192.168.0.101
  หมายเลข Subnet Mask : * Ex : 255.255.255.0
  หมายเลข Gateway : * Ex : 192.168.0.1 ( เลข IP เราเตอร์ หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ )
  หมายเลข DNS หลัก : * Ex : 192.168.0.1 ( ใช้เลข DNS ของ ISP ของท่านก็ได้)
  หมายเลข DNS รอง : Ex : 203.146.237.237 ( ใช้เลข DNS ของ ISP ของท่าน ก็ได้)
  ชื่อของการ์ด LAN : * Ex : Local Area Connection ( ดูได้จาก Control Panel )
  จำนวน : * Ex : 20
   
   
  [ แจ้งปัญหาการใช้งาน คลิ๊กที่นี่ ]

ประโยชน์
- ช่วยประหยัดเวลาในการเปลี่ยน IP, DNS และ Computer name ของเครื่องลูก

วิธีการใช้
- กำหนดชื่อเครื่อง เช่น : ZEALZONE
- กำหนดหมายเลขเครื่องเริ่มต้น เช่น : 1
- กำหนดหมายเลข IP ของเครื่องแรก เช่น : 192.168.0.101
- กำหนดหมายเลข Subnet Mask เช่น : 255.255.255.0
- กำหนดหมายเลข IP ของเครื่อง Gateway เช่น : 192.168.0.1 ( หมายเลข IP ของเราเตอร์ หรือ เซิร์ฟเวอร์)
- กำหนดหมายเลข IP ของ DNS หลัก เช่น : 192.168.0.1 ( ใช้เลข DNS ของ ISP ของท่าน ก็ได้)
- กำหนดหมายเลข IP ของ DNS รอง เช่น : 203.146.237.237 ( ใช้เลข DNS ของ ISP ของท่าน ก็ได้)
- กำหนดชื่อของการ์ด LAN เช่น : Local Area Connection ( ดูได้จาก Control Panel )
  โดยปกติถ้าเป็นการ์ดออนบอร์ด จะเป็น Local Area Connection ถ้าเป็นการ์ดที่ใส่เพิ่มเข้าไป จะเป็น Local Area Connection 2
- จำนวนเครื่องที่ท่านมี เช่น : 20
- ผลลัพธ์ที่ได้ คือ Link สำหรับดาวน์โหลด Batch ไฟล์ เพื่อใช้ในการเปลี่ยน IP และ DNS จำนวน 20 ไฟล์, ซึ่งเริ่มจาก 192.168.0.101 จนถึง 192.168.0.120
- เมื่อโหลดครบทุกไฟล์แล้ว ให้นำไปติดตั้งในเครื่องลูกแต่ละเครื่อง (ตามหมายเลข) ด้วยการดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์